fbpx

Privacyverklaring

AVA Skin & Body, gevestigd aan Directeur Moerlandsstraat 15, 2771 HP Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.avaskinbody.nl
0611586835

Persoonsgegevens die wij verwerken

AVA Skin & Body verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam en telefoonnummer worden gebruikt om u te kunnen bellen indien dit nodig is over de afspraak.
  • Geslacht, adresgegevens, emailadres en geboortedatum worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en om u te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten bij AVA Skin & Body. Bij het versturen van een factuur en het afhandelen van betalingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AVA Skin & Body verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheidsgegevens op uw persoonlijke klantenkaart worden gebruikt voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AVA Skin & Body bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste afspraak of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AVA Skin & Body verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AVA Skin & Body gebruikt alleen noodzakelijke en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVA Skin & Body en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avaskinbody.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AVA Skin & Body wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AVA Skin & Body neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@avaskinbody.nl